středa 17.07.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
Nabídka materiálů a výrobků      
       
WEBAC injektaze Injektážní směsi a příslušenství    
SPUR směsi

PUR směsi
Akrylátové gely
Epoxidové pryskyřice
Injektážní pumpy
Pakry

Směsi pro injektáže na bázi polyuretanů, akrylátových gelů a epoxidových pryskyřic dlouhodobě vyvíjené v souladu s normovými a praktickými požadavky vznikajícími při sanacích vlhkostních poruch konstrukcí v pozemním a inženýrském stavitelství.

       
WEBAC injektazni hadice Těsnění spár    
Injektážní hadice

Bobtnající pásky
TPE izolační pásy
Těsnící tmely

Výrobky pro těsnění konstrukčních, dilatačních a pracovních spár betonových konstrukcí obsahující systém injektážních hadic, bobtnající bentonitové a pryžové pásky, termoplastické elastomerové izolační spárové pásy a speciální těsnící a uzavírací tmely.

       
WEBAC podlahy Materiály pro ochranu povrchů      

Komplexní soubor směsí na bázi epoxidových pryskyřic určených k povrchové ochraně stavebních konstrukcí. V systému jsou zařazeny materiály pro průmyslové podlahy včetně speciálních primérních nátěrů pro zaolejované a mokré povrchy, tixotropní směsi, atd.

 
       
WEBAC Speciální výrobky    
Čistidla

Lepidla
Stěrkové izolace
Hydrofobizační látky

Oblast zahrnující speciální lepidla a špachtlovací směsi, asfalto-akrylátové stěrkové izolace, systém pro zpevňování a stabilizaci hornin, hydrofobizační materiály, čistidla a konzervační prostředky nebo nevýbušné trhaviny pro demolici stavebních konstrukcí.

       
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135