čtvrtek 23.05.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
Nabídka materiálů a výrobků > Injektážní směsi a příslušenství      
Epoxidové pryskyřice WEBAC®      
       
WEBAC® 4101     WEBAC epoxidové materialy

WEBAC® 4101 je dvousložková epoxidová pryskyřice určená k uzavírání a těsnění suchých trhlin, nebo trhlin se zbytkovou vlhkostí v betonových a železobetonových konstrukcích.

Materiál je rovněž možné používat pro injektáž pracovních a konstrukčních spár betonových konstrukcí osazených systémem injektážních hadic.

   
     
     
WEBAC® 4110    

WEBAC® 4110 je dvousložková epoxidová pryskyřice vyvinutá k uzavírání, utěsňování a spojování suchých trhlin v betonu a železobetonu nebo dílů z předpjatého betonu namáhaných tlakovým, tahovým nebo smykovým napětím. Pryskyřici je možné použít i pro injektáž pracovních spár betonových konstrukcí.testovan podle MPA BS

WEBAC® 4110 lze při sanacích trhlin aplikovat i impregnační metodou (v souladu s německou klasifikací EP-T).

WEBAC® 4110 byl schválen německým spolkovým úřadem pro CE certifikatstavbu silnic a dálnic k použití podle ZTV-ING (RISS) a je uveden na seznamu BASt-Liste. Rovněž splňuje požadavky pro udělení evropského certifikátu CE.

   
Katalogový list: WEBAC® 4110
   
     
WEBAC® 4120    
Příslušenství

WEBAC® 4120 je dvousložková epoxidová pryskyřice určená k uzavírání, utěsňování a silovému spojování suchých trhlin a pracovních spár v betonu a železobetonu.

WEBAC® 4120 může být použit i při injektáži trhlin v dynamicky namáhaných konstrukcích a k odstraňování poruch přídržnosti betonových mazanin k minerálnímu podkladu.

   
Katalogový list: WEBAC® 4120
 
     
WEBAC® 4170    
Poznámka
WEBAC® 4170 je dvousložková epoxidová pryskyřice určená k uzavírání, utěsňování a silovému spojování suchých nebo vlhkých trhlin a dutin, jimiž prosakuje netlakové voda. Injektážní směs lze použít při sanacích konstrukcí z betonu, přírodního kamene nebo pálených cihel v nadzemním i podzemním stavitelství, při stavbách mostů, tunelů, šachet, a dalších inženýrských objektů.

WEBAC® 4170 se doporučuje používat při injektážích trhlin znečištěných mastnotami nebo oleji. Díky nízké viskozitě se s výhodou používá i při odstraňování pochuch přídržnosti betonových mazanin k podkladu.

   

Epoxidové pryskyřice WEBAC neobsahují žádná rozpouštědla.

Katalogový list: WEBAC® 4170
 
     
V jakých případech se používají injektážní látky WEBAC®, se můžete dozvědět na stránce Oblast použití produkce WEBAC.      
       
Podrobnější informace nejen o materiálech, ale i jejich použití v konkrétních případech sanací, můžete získat kontaktováním našich pracovníků.      
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135